9002 ВАРНА , офис „Ген. Колев” 102, ет. 1, ап. 3 тел./факс 052/ 387 270
 E-mail: office@artpro2000.com, sales@artpro2000.com
  Общи условия
за продажба на фиксатори от PVC и PE, произведени от         
„ЕXTEExtrudertechnikGmbH - Германия

Цени, ценова листа

Продажните цени са в лева, без включен ДДС, отнасят се за 100 м/бр. и са  валидни за склада на „Арт Про 2000” ЕООД във Варна. Същите подлежат на актуализация при промени на цените на производителя или на международния транспорт. При желание от страна на клиента фиксаторите могат да му бъдат доставени на посочено от него място като транспортните разходи са за негова сметка, ако няма друга договорка.

Съдържание, плащания

Фиксаторите са в стандартни опаковки /връзки или торби/, като количеството им е определено чрез претегляне.

За количества по-малки от стандартните опаковки, основната цена се увеличава с 3 %.

При закупуване на фиксатори на стойност до 1000 лв. се прилагат основните цени.

При закупуване на фиксатори на от 1001 лв. до 5000 лв. се прави 5 % отстъпка от основните цени.

При закупуване на фиксатори на стойност над 5001 лв. се прави 10 % отстъпка от основните цени.

При заявки за количества над 10 001 лв. се ползва специална отстъпка.      За всички доставки се изисква авансово плащане в размер на минимум      50 % от стойността на доставката.  

При доставка от Германия /от склада на производителя/ се сключва договор, в който се уточняват количествата, цените, начина на плащане, както и срока на доставката /обикновено до 3 седмици от извършване на авансовото плащане/. Разликата до пълната стойност се заплаща при доставяне /получаване/ на стоката. Плащанията могат да бъдат извършвани в брой или по сметката на „Арт Про 2000” ЕООД.

Всички не засегнати в „Общите условия” въпроси са предмет на допълнителни уточнявания.

 

01.03.2007 г.

гр. Варна