За нас

Фирма " Арт Про 2000 " ЕООД е регистрирана през 1997г. Фирмата е със седалище в град Варна, България

През годините колективът ни си е поставял редица амбициозни и не леки задачи, с които сме се справяли успешно. Нашият опит, интереси и усилия са съсредоточени за постигане на определени резултати основно в следните направления :

търговия, търговско посредничество, туризъм, внос и износ на различни продукти, управление на различни фирми и предприятия, финансови бизнес консултации и финансово счетоводни услуги, разработка на бизнес планове, подготовка на тръжна и друга документация, преводи, извършване на маркетингови проучвания, разработки в областта на екологията, представителства на чуждестранни компании в България, предоставяне на посреднически услуги при сделки с недвижими имоти.

Клиенти на фирмата са редица български фирми, с предмет на дейност от доста разнообразен характер, юридически лица с нестопанска цел, а също и такива с международно или смесено участие. Наши партньори са чуждестранни компании, с които търпеливо и коректно сме изградили с годините отлични отношения.

С уважение екипът на " Арт Про 2000 " ЕООД гр.Варна

Copyright © 2006 ARTPRO 2000. Всички права запазени