Fracasso

1. Поставят се винтовите пети
 

Преимущества на строителните скелета на фирма Фракассо – качество на безопастност от 1950 г.

Бързо сглобяемите, строителни фасадни скелета, отговарят изцяло на съвременните изисквания за безопастност на труда в строителството. Интелигентните фасадни скелета се изграждат лесно и бързо, без допълнителни инструменти, спестяват се значителни материални и човешки ресурси.

Скелето се състои от вертикални, стоманени поцинковани или лакирани рамки, стоманени поцинковани или лакирани двойни парапети, стоманени поцинковани

работни площадки, челни парапети и бордови дъски, които се комбинират и напасват при различните варианти. Всички тези елементи са изпитани и притежават сертификат „ SQ – Pо nteggi” издаден от IGQ /Институт за гаранция на качеството/. Гаранцията на строителните скелета е разработката и производството им в съответствие с действащите предписания и най-нови нормативи в областта на безопастността на строителните обекти. Към това трябва да се добавят и следните качества като производителност, фукциналност и здравина. Производството им е одобрено с

Президентски укази 547 от 27.04.1955 г. и 164 от 07.01.1956 г. и последващи укази и бюлетини.

Бързината при сглобяване на строителното скеле зависи до голяма степен от принципите на свързване на отделните елементи. Скелетата на Фракассо се отличават

с простотата на решението за захващане на отделните елементи. Стремежът е да се осигури бързина при сглобяване на конструкцията, да се предотвратят приплъзвания и измествания, да се осигури нейното устойчиво и стабилно хоризонтално положение.

Работните площадки са стоманени с ширина от 1,05 м. При производството им се използва ламарина с дебелина oт 2,9 мм. /+/- 10 % отклонение/, което позволява на

работните площадки с дължина от 2,5 м. да имат товароносимост до 350 кг./м?. Еднаквото количество съставни елементи на системите с работна дължина 1800 мм., както и на тези с 2500 мм., означава във втория случай 40 % пестене на време при

монтаж и демонтаж, както и икономия на финансови средства.

При сравнение на строителните скелета на Фракассо с тези на други производители, при еднакви условия на стабилност, се забелязва веднага че системите на Фракассо се състоят от по-малко елементи, което осигурява обикновенно складиране и транспорт, както и бърз монтаж и демонтаж.

Здравината на строителните скелета на Фракассо позволява многократното им отдаване под наем, като по този начин се осигурява възможност за възстановяване на началната инвестиция в кратък срок.

Фирма Фракассо СпА произвежда и предлага 4 различни типа сертифицирани строителни скелета с работни дължини 1800 мм. и 2500 мм.:

- традиционното /портално/ скеле „ PS” с щифтови клеми;

- иновационното скеле „ SicurSpHera” с бърза сферична връзка;

- здравото скеле „ NTB” с втулки;

- традиционното Н-образно скеле „ HP” с конусовидни втулки.


2.  Поставят се вертикалните рамки

3. Закрепват се двойните  парапети 

4. Поставят се работните  площадки 

5.Окачат се стълбите  за следващото ниво

6. Закрепват се бордовите дъски

7. Поставят се вертикалните рамки на следващо ниво

8. Закрепват се двойните парапети на следващо ниво

Gamma - Schalung   LP - Schalung Fracasso StarquickCopyright © 2006 ARTPRO 2000. Всички права запазени