Продукти - Plettac
1. Поставят се винтови пети
2. Закрепват се вертикални рамки

3. Захващат се диагоналите
4. Поставят се работните площадки
5. Поставят се вертикални рамки на следващия етаж
6. Поставят се укрепванията за парапетите
7. Закрепват се парапетите
8.Захващат се бордовите дъски

 

ПРЕДИМСТВА НА СЪВРЕМЕННИТЕ СТРОИТЕЛНИ СКЕЛЕТА

Бързосглобяемите , строителни фасадни скелета , отговарят изцяло на съвременните изисквания за безопасност на труд в строителството. Интелигентните фасадни скелета се изграждат лесно и без допълнителни инструменти , спестяват се значителни материални и човешки ресурси.

Системата представлява комбинация от няколко основни елемента , които се съединяват и фиксират посредством осигурителни щифтове. Допълнителните части дават възможност за осъществяване на безкраен брой комбинации и постигане на оптимални решения при всеки един строителен обект.

Скелето се състои от вертикални , стоманени , поцинковани рамки , дървени или алуминиеви пътеки , парапети и бордови дъски. Всички елементи са изпитани и одобрени от Института за строителна техника в Берлин и отговарят на европеиските строителни стандарти.

ИНТЕГРИРАНО ЗАХВАЩАНЕ
Съвременните системи строителни скелета имат специална приставка , предназначението на която е да се интегрира работната площадка и захващащият елемент. В резултат изградената конструкция е цялостна и без стърчащи части , така значително се намалява риска от увреждане на детайлите , улеснява се транспорта и складирането.

СПЕЦИАЛЕН БОЛТОВ ЗАХВАТ
Бързината при сглобяване на строителното скеле зависи до голяма степен от принципите на свързване на отделните елементи. Новите системи строителни скелета притежават такъв захват. Стремежът е да се осигури бързина при сглобяването на конструкцията , да се предотвратят приплъзвания и измествания , да осигуряват нейното устойчиво , стабилно , хоризонтално положение.

ФУНКЦИОНАЛНО МНОГООБРАЗИЕ
Немските производители предлагат широка гама от работни площадки , както по отношение на материалите така и по размерите. Клиентите могат да избират между изпълнение от дърво , алуминий или стомана , а също комбинации от тези материали. Диапазонът на дължините на работните площадки варира от 70 до 400 см , което предоставя отлични възможности за реализиране на различни по дължина полета и сглобяването им в един оптимален вариант. Съществуват и много варианти за покриване ъглите на сградите , като целта е да се постигне непрекъснатост на работните площадки , което не само спомага за един ефективен работен процес , но и напълно отговаря на европейските изискваня за безопасен труд в строителството.

СИГУРНОСТ ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ТЕЖЕСТТА
Съвременните строителни скелета са изградени така , че тежестта се разпределиа равномерно посредством вертикалните рамки и специалните захвати по цялата конструкция , придава й стабилност и сигурност.

МОНТАЖ БЕЗ СПЕЦИАЛНА ЕКИПИРОВА
Свързването на парапетите и диагоналите с вертикалните рамки се извършба посредством стабилни , самоосигуряващи се щифтове , което улеснява и ускорява монтажа. Не е необходимо закупуване на специална екипировка.

УДОБНИ И ШИРОКИ РАБОТНИ ПЛОЩАДКИ
Съгласно европейските строителни норми , минималната работна площадка трябва да бъде 600 мм за скеле SL 70 , съответно 900 мм за скеле SL 100 . Немските производители предлагат работни площадки от 650 мм до 980 мм . Тази площ осигурява спокойни и безопасни условия за работа .

Свързващите диагонали са разположени от външната страна на скелето , което осигурява свобода при движение по работните площадки .

САМОНИВЕЛИРАЩА СЕ КОНСТРУКЦИЯ
Поради константното , статично , идеално дифинирано местоположение на свързващите точки на външно лежащите диагонали , след изграждането конструкцията е абсолютно нивелирана и стабилна.

Нивелирането се извършва след сглобяване на първия етаж , като останалите етажи на скелето се самонивелират.

ДОПУСК ЗА РАБОТА В СТРОИТЕЛСТВОТО
Немските производители изцяло изпълняват изискванията и предписанията на допуските за работа в строителството. Продукцията им отговаря на следните нормативни документи валидни за цялата европейска общност .

А именно допуски с номера : Z- 8.1-29 ; Z- 8.1-29.1 ; Z- 8.1-171

Gamma - SchalungCopyright © 2006 ARTPRO 2000. Всички права запазени